Participa no programa "Dinamizando o Medio Ambiente" no Parque Natural de O Invernadoiro, en Ourense