Medidas preventivas no programa de actuacións musicais 'Noites á fresca'