Ampliación do prazo para a obtención do permiso de condución para as persoas que solicitaron as axudas